1.275 Responses

  1. – Erektil dysfunktion är ofta ett resultat av en allmän påverkan på kärlsystemet hos patienter med hypertoni, diabetes och höga blodfetter. Det har spekulerats i att den här typen av kärlvidgande läkemedel skulle kunna användas för att förbättra kärlfunktionen i denna patientgrupp. Enligt denna teori skulle man först se effekt i små kärl, till exempel i svällkropparna i penis, vilket får stöd av de aktuella resultaten, fortsätter Petter Hedlund. Den aktiva ingrediensen i Kamagra är sildenafil. Detta ämne kan hämma FDE-5-enzymet, som är ansvarigt för att slappna av i glatta muskler. Resultatet är ett ökat blodflöde till penis. Det är dock värt att komma ihåg att utan naturlig sexuell stimulering har sildenafil ingen effekt på kroppen. Därför är det viktigt att den naturliga uppvaknandet sker. Kamagra ackumuleras inte heller i penisvävnaden. Därför kommer regelbunden användning av läkemedlet inte att ha någon långsiktig effekt på personens tillstånd. Läkemedlet kan endast eliminera erektil dysfunktion vid enstaka tillfällen.
    https://jasperradioclub.com/forum/profile/tiobonfrelloi19/
    Blåsneuropati Neuropati kan leda till nedsatt känsel för blåsfyllnad, nedsatt funktion i detrusormuskeln och störd miktionsreflex. Detta kan resultera i recidiverande UVI och försämrad njurfunktion. Utredning Ultraljud urinvägar med frågeställning residualurin? Behandling Behandla urinvägsinfektioner. Viljemässigt täta blåstömningar (var 3:e timme). Självkateterisering. 1. Komplikationer vid diabetes Komplikationer vid diabetes Innehåll Utskrift av Klinikst handlingsprogram i PDF-format, kapitelvis Blåsneuropati Neuropati kan leda till nedsatt känsel för blåsfyllnad, nedsatt funktion i detrusormuskeln och störd miktionsreflex. Detta kan resultera i recidiverande UVI och försämrad njurfunktion. Utredning Ultraljud urinvägar med frågeställning residualurin? Behandling Behandla urinvägsinfektioner. Viljemässigt täta blåstömningar (var 3:e timme). Självkateterisering.